Bestemmingsplanavond ParkHaven010

Terugblik presentatie bestemmingsplan

Terugblik presentatie bestemmingplan

Een bestemmingsplan is een juridisch document

Daar waar het masterplan aantrekkelijke plaatjes laat zien over hoe de Parkhaven kan gaan worden. Is een bestemmingsplan eigenlijk een juridisch document. Het bepaalt wat iemand mag bouwen, hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden en onder welke voorwaarden. Woensdag 23 maart praatte de Ontwikkelcombinatie de mensen bij over hoe het masterplan vertaald is naar het bestemmingsplan. De gemeente Rotterdam vertelde waar het aan moet voldoen, welke stappen een bestemmingsplan moet volgen en hoe mensen een zienswijze kunnen indien. Meer dan 450 mensen hadden zich aangemeld. Bekijk hier het verslag van de avond, de digitale live-uitzending en de beantwoording op de vragen.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.