Welkom op de website van ParkHaven010

Hier vind je alle informatie over de planstudie van de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners. Waar we staan in het proces en hoe nu verder.

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft aan de gemeente Rotterdam een planstudie gepresenteerd voor woningbouw op Parkhaven, in het gebied links en rechts van de Euromast. Het idee is om hier woningen te realiseren voor ieder inkomen. Bij de bebouwing wordt natuurlijk rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel.

In de toekomst kan ParkHaven010 een gebied worden waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt en iedereen geniet van de kade, met uitzicht op het park en de haven.

De gemeente ziet kansen in het voorgestelde initiatief en wil dat er uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Ook wil de gemeente horen hoe u denkt over deze ideeën.

Als er uiteindelijk een goed plan komt, wordt het bestemmingsplan aangepast.

&nsp

&nsp

&nsp

&nsp

&nsp

&nsp

ONDERZOEK PARKHAVEN

Droom je mee?
Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2019 het toetsingskader vastgesteld met daarin de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. Deze randvoorwaarden worden op 22 januari 2020 voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari aan de gemeenteraad.

Nu het college het toetsingskader heeft vastgesteld en in afwachting van het definitief besluit van de gemeenteraad op 30 januari, willen wij graag aan de slag met de mensen die mee willen denken over de kade én/of hier graag willen wonen. Wij zijn zeer benieuwd naar jouw ideeën over invulling van groen, welke voorzieningen zie je hier graag en hoe ziet je droomwoning er uit? Donderdag 16 januari 2020 organiseren we een ‘Durven & Dromen’ sessie ParkHaven010 onder begeleiding van het Dromenlab. Tijdens deze avond nodigen we je uit om mee te denken over de planstudie. Meld je via deze link vandaag nog aan.

Wat gebeurt er als de Raad 30 januari het toetsingskader vaststelt?
Als de raad 30 januari 2020 het toetsingskader definitief vaststelt, gaan we aan de slag met het masterplan. In het masterplan verwerken wij de geleverde opmerkingen vanuit de infoavonden in mei 2019, de input uit de ‘Durven & Dromen’ sessie op 16 januari 2020, de input van de bestaande ondernemers en eventuele opmerkingen van de raad op het toetsingkader.

Uiteraard delen we het masterplan door het organiseren van nieuwe informatieavonden voor alle geïnteresseerden. Naar verwachting zal dit in februari of maart zijn.

Besluitvorming raad zal uiteindelijk in april/mei 2020 zijn over het masterplan en de haalbaarheid van dit plan.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van ParkHaven010?
Vertel het ons door hieronder het formulier in te vullen. En laat ons ook weten of je interesse hebt in een huur en/of koopappartement. Word deelnemer in plaats van toeschouwer!
Meer informatie over de onderwerpen die gepresenteerd zijn op de informatieavonden op 21 en 22 mei.