Welkom op de website van ParkHaven

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft aan de gemeente Rotterdam een plan gepresenteerd voor woningbouw op Parkhaven, in het gebied links en rechts van de Euromast.

Het initiatief van ParkHaven Partners past binnen de ‘Gebiedsvisie Hoboken 2030’ van de gemeente uit 2009. Daarin wordt het gebied aan de Parkhaven genoemd als locatie voor wonen, werken en recreëren.

De gemeente ziet kansen in het voorgestelde initiatief en wil dat er uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Ook wil de gemeente horen hoe u denkt over deze ideeën.

Als er uiteindelijk een goed plan komt, wordt het bestemmingsplan aangepast.

&nsp

&nsp

&nsp

ONDERZOEK PARKHAVEN

Een groen en divers plan
In de toekomst kan ParkHaven een gebied worden waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt, recreëert en geniet van de omgeving, met uitzicht op het park en de haven.

Het idee is om hier woningen in verschillende prijsklassen te realiseren. Bij de bebouwing wordt rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel.

Ook denken we na over het planten van groen en bomenrijen langs de kade van de Parkhaven en mogelijk langs de Parkkade, en aan de aanleg van een groene brug tussen de Euromast en Het Park, waardoor Parkhaven echt een groen onderdeel van de stad wordt.

Op de hoogte blijven of nu al reageren?
Tot het eind van het jaar organiseren we diverse avonden om ideeën op te halen, te verwerken en opnieuw te presenteren. De eerst volgende avond staat gepland voor september. Zie Hoe nu verder. Wilt u daarover op de hoogte blijven of heeft u nu al suggesties, vul dan hieronder het formulier in.

Meer informatie over de onderwerpen die gepresenteerd zijn op de informatieavonden op 21 en 22 mei.