Verkeer & parkeren

Optimale inrichting voor bezoekers, bewoners en omwonenden

 

Hoe bereikbaar of onbereikbaar wordt onze wijk? Voor de ondernemers op de kade en voor veel bewoners – in met name het Scheepvaartkwartier – is Verkeer & Parkeren een punt van aandacht. Met de feedback die we hebben gekregen, hebben we gezocht naar de optimale inrichting. Waarbij we zo secuur mogelijk hebben gekeken naar de bereikbaarheid voor bezoekers/toeristen in relatie tot de wensen van de omwonenden in de omgeving  en de toekomstige bewoners.

In de nieuwe situatie komt op de Parkhaven een 2-baans rijweg met aparte fietspaden richting de Stad en Zuid. De weg krijgt de uitstraling van de Willemskade. Hierdoor ontstaat eenheid met het Scheepvaartkwartier en legt het de nadruk op de verblijfskwaliteit in het gebied. De Parkhaven is voor auto’s en touringcars bereikbaar via het Droogleever Fortuynplein of via het Scheepvaartkwartier.

Ook zie je bijna geen geparkeerde auto’s meer op straat. Auto’s parkeren in de ondergrondse parkeergarage. Van een stenige kade waarin auto’s het straatbeeld domineren, verandert het in een groene kade waar je zo wandelt naar één van de (horeca)faciliteiten.

Resultaten infoavonden
Alle informatie die we opgehaald hebben in de periode mei 2019 – februari 2021 hebben we overzichtelijk bij elkaar gezet op de pagina ‘Resultaten infoavonden‘.