HOE NU VERDER

Dit zijn de stappen die na de informatiebijeenkomsten op 21 en 22 mei zijn of worden genomen.

29 mei 2019
De Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeenteraad heeft een voorstel behandeld over ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Het voorstel voor woningbouw aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal.

6 juni 2019
De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een woningbouwinitiatief te komen. De gemeenteraad heeft echter nog geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van woningbouw aan de Parkhaven. Dat besluit volgt pas aan het eind van het jaar.

Eind september 2019
De gemeente en de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners organiseren informatiebijeenkomsten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek en de nota van uitgangspunten (zie hieronder). Omwonenden van de Parkhaven en bewoners van het Scheepvaartkwartier worden hiervoor huis-aan-huis uitgenodigd en krijgen gelegenheid om hun mening te geven.

Oktober 2019
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit over de randvoorwaarden die zij stelt aan de ontwikkeling van de Parkhaven. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde nota van uitgangspunten. De plannen voor de Parkhaven moeten voldoen aan deze randvoorwaarden.

4e kwartaal 2019
Presentatie plan op hoofdlijn
Het Concept-Masterplan voor de Parkhaven, dat wil zeggen een plan op hoofdlijnen, wordt gepresenteerd. Het Masterplan is gebaseerd op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Er volgen nieuwe informatiebijeenkomsten. Omwonenden van de Parkhaven en bewoners van het Scheepvaartkwartier worden hiervoor huis-aan-huis uitgenodigd en krijgen gelegenheid om hun mening te geven.

Besluit wel of niet doorgaan ParkHaven010
De gemeenteraad neemt een besluit over het al dan niet doorgaan van de plannen voor woningbouw aan de Parkhaven, op basis van het Masterplan. Ook ParkHaven Partners heeft dan bepaald of dat zij het Masterplan haalbaar achten.

Begin 2020
Als de gemeenteraad instemt met de plannen voor woningbouw aan de Parkhaven, is de volgende stap: het starten van een procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan kan bezwaar en beroep worden aangetekend.