Groen

Met respect voor het bestaande groen

 

Als we het over groen hebben, merken we dat het niet voor iedereen duidelijk is om welk stuk groen het nu precies gaat. Vandaar dat mensen zich afvragen gaat er in Het Park gebouwd worden? Nee, absoluut niet! Dat kan ook niet, want het is een Rijksmonument. Het gaat om de Parkhavenstrook. Het gebied links en rechts van de Euromast.

ParkHaven010 wordt natuurinclusief ontwikkeld. Dit betekent dat de beplanting rond de gebouwen gevarieerd wordt en bijdraagt aan de stadsecologie. Denk hierbij aan voedselvoorziening, schuilgelegenheid, potentiële nestlocatie of als onderdeel van de leefomgeving. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen en bomen te behouden of te herplanten.

Het groen dat plaats moet maken voor ParkHaven010 gaan we compenseren. Er komen meer bomen terug dan we kappen. Zoals een groene plek rondom de Euromast, vergroening van de nu nog stenige kade, groene straatjes tussen de gebouwen met groen langs de gevels en groene daken. Nu staan er zo’n 355 bomen in het plangebied, in de nieuwe situatie worden dit er ca. 550.

(Milieu)verantwoording
Dat gaat verder dan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen of energiezuinig wonen. In het masterplan besteden we dan ook niet alleen uitgebreid aandacht aan de architectuur, maar ook de landschapsontwikkeling en de zorg voor de omgeving. Het betekent rekening houden met water, gezondheid, circulariteit, mobiliteit, energie en de natuur.

Resultaten infoavonden
Alle informatie die we opgehaald hebben in de periode mei 2019 – februari 2021 hebben we overzichtelijk bij elkaar gezet op de pagina ‘Resultaten infoavonden‘.