Groen

Met respect voor het bestaande groen

 

Als we het over groen hebben, merken we dat het niet voor iedereen duidelijk is om welk stuk groen het nu precies gaat. Vandaar dat mensen zich afvragen gaat er in Het Park gebouwd worden? Nee, absoluut niet! Dat kan ook niet, want het is een Rijksmonument. Het gaat om de Parkhavenstrook. Het gebied links en rechts van de Euromast.

ParkHaven010 wordt natuurinclusief ontwikkeld. Dit betekent dat de beplanting rond de gebouwen gevarieerd wordt en bijdraagt aan de stadsecologie. Denk hierbij aan voedselvoorziening, schuilgelegenheid, potentiele nestlocatie of als onderdeel van de leefomgeving. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen en bomen te behouden of te herplanten.

Het groen dat plaats moet maken voor ParkHaven010 gaan we compenseren. Er komen meer bomen terug dan we kappen. Zoals een groen plein rondom de Euromast, vergroening van de nu nog stenige kade, groene overkluizing over de Maastunneltraverse en groene straatjes tussen de gebouwen met groen langs de gevels en daktuinen. Nu staan er zo’n 330 bomen in het plangebied, in de nieuwe situatie worden dit er ca. 440.

(Milieu)verantwoordelijk
Dat gaat verder dan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen of energiezuinig wonen. In het haalbaarheidsonderzoek besteden we dan ook niet alleen uitgebreid aandacht aan de architectuur, maar ook de landschapsontwikkeling en de zorg voor de omgeving. Het betekent rekening houden met water, gezondheid, circulariteit, mobiliteit, energie en de natuur.

Resultaten infoavonden
Alle informatie die we opgehaald hebben in de periode mei 2019 – maart 2020 hebben we overzichtelijk bij elkaar gezet op de pagina ‘Resultaten infoavonden‘. 

Quickscans
Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek ParkHaven010 zijn op 8 onderwerpen recent quickscan onderzoeken uitgevoerd, van archeologie, tot geluidshinder, tot flora & fauna. Op deze pagina vind je de conclusies per quickscan en de volledige quickscans.