Groen

200 bomen eruit, 200 erin

 

Als eerste zijn we gestart met het maken van een inventarisatie van het bestaande groen. Wat staat er, om hoeveel bomen gaat het precies, grootte en de ecologische waarde? Ook hebben we een quick scan gemaakt van de flora en fauna in het gebied. Op hoofdlijn weten we welke planten en dieren hier leven.

Als ParkHaven010 doorgaat, moeten voor de bouw 200 bomen plaats maken. We gaan echter niet zo maar bomen rooien; 200 bomen eruit, betekent ook 200 bomen erin. Zo onderzoeken we momenteel of we bomen kunnen verplanten. Uitgangspunt is dat het aantal bomen dat verwijderd wordt minimaal wordt teruggebracht.

Meer biodiversiteit
Uit de inventarisatie en de quick scan blijkt, dat er nu veel bomen van hetzelfde soort staan. ParkHaven010 wil meer variatie, door het planten van inheemse soorten die er nu nog niet staan. Daardoor ontstaat er meer biodiversiteit en verhoogt het de ecologische kwaliteit.

(Milieu)verantwoordelijk

Dat gaat verder dan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen of energiezuinig wonen. In het haalbaarheidsonderzoek besteden we dan ook niet alleen uitgebreid aandacht aan de architectuur, maar ook de landschapsontwikkeling en de zorg voor de omgeving. Het betekent rekening houden met water, gezondheid, circulariteit, mobiliteit, energie en de natuur.

 

Panelen
Klik hier voor de pdf met panelen over groen (21 en 22 mei 2019).

Conclusies reactieformulieren
Klik hier voor de pdf met de conclusies van de reactieformulieren naar aanleiding van de info-avond (21 en 22 mei) en ontvangen via de website.

Quickscans
Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek voor Parkhaven zijn op 8 onderwerpen recent quickscan onderzoeken uitgevoerd, van archeologie, tot geluidshinder, tot flora & fauna. Op deze pagina vindt u de conclusies per quickscan en de volledige quickscans.