Informatieavond bestemmingsplan

Informatieavond bestemmingsplan

Goed nieuws! Het college heeft 15 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan voor woningbouw aan de Parkhaven vrijgegeven voor terinzagelegging. Dit betekent dat er groen licht is om het bestemmingsplan te presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden.

Informatiebijeenkomst
Je bent woensdagavond 23 maart van harte welkom voor de digitale informatieavond. Gezien de grote belangstelling die we verwachten, hebben we gekozen voor een digitale bijeenkomst (de digitale informatiebijeenkomst van begin vorig jaar trok 650 belangstellenden). De bijeenkomst begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Aanmelden kan hier .

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het masterplan – plan op hoofdlijnen – voor de Parkhaven, dat begin vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen. Het plan gaat uit van een woningbouwprogramma van circa 650 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De nieuwbouw bestaat uit drie gebouwen rechts van de Euromast en vijf gebouwen links van de Euromast (gezien van de Parkhaven). De hoogte van de appartementengebouwen varieert van 26 tot 70 meter.

Op de begane grond is ruimte voor horeca, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ook ruimte voor een boetiekhotel met maximaal 50 kamers. Voor het parkeren van de auto’s van toekomstige bewoners en bezoekers komt een ondergrondse parkeergarage. In het plan blijft ruimte voor de midgetgolfbaan. Voor het bestemmingsplan zijn onder andere onderzoeken gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, geluid en de verkeersafwikkeling.

Ter inzage
Benieuwd naar het ontwerpbestemmingsplan? Het ligt vanaf 28 februari tot en met 11 april 2022 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kun je een ‘zienswijze’ (mening) indienen over het plan. Hoe je dat kunt doen, staat uitgelegd in het publicatiebericht op officielebekendmakingen.nl. Het bericht staat hier vanaf 28 februari en is te vinden als je zoekt op ‘Parkhaven’. Het bericht is ook te vinden via ruimtelijkeplannen.nl en op 5 maart in huis-aan-huisblad de Havenloods.

Gemeente stelt vast
Het is de gemeenteraad die het bestemmingsplan voor de Parkhaven uiteindelijk vaststelt. De gemeenteraad betrekt hierbij de zienswijzen.  Hier vind je de brief die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd over het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf voor de Parkhaven: 22bb1064 Collegebrief over Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Parkhaven Gemeente Rotterdam (raadsinformatie.nl)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.