Impressie avond Durven & Dromen

“Zo fijn, dat we nu de kans krijgen om mee te dromen over ParkHaven010.” Voor veel bezoekers was de ‘Durven & Dromen sessie ParkHaven010’ een waardevolle avond.

Mensen liepen in en uit om inspiratie op te doen, ideeën te spuien en wensen of grieven te delen. Het resultaat aan het eind van de avond was een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën. Deze gaan we nu verwerken en we doen ons uiterste best om deze zo snel als mogelijk te publiceren.

Hoe nu verder na 16 januari
Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2019 het toetsingskader vastgesteld met daarin de randvoorwaarden voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. Deze randvoorwaarden werden gisteren (22 januari 2020) voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari aan de gemeenteraad.

Als de raad 30 januari 2020 het toetsingskader definitief vaststelt, gaan we aan de slag met het masterplan. In het masterplan verwerken wij de geleverde opmerkingen vanuit de infoavonden in mei 2019, de ideeën uit de ‘Durven & Dromen’ sessie op 16 januari 2020, de input van de bestaande ondernemers en eventuele opmerkingen van de raad op het toetsingkader.

Uiteraard delen we het masterplan door het organiseren van nieuwe informatieavonden voor alle geïnteresseerden. Naar verwachting zal dit in februari/maart zijn.

Besluitvorming raad zal uiteindelijk in april/mei zijn over het masterplan en de haalbaarheid van dit plan.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.